Page Nav

HIDE
HIDE_BLOG

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

latest

Στο ΕΣΠΑ το Ρωμαϊκό Ωδείο του Δίου

Προστασία και συντήρηση του χώρου με προϋπολογισμό 828.520 Ευρώ Τέσσερα νέα έργα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολ...


Προστασία και συντήρηση του χώρου με προϋπολογισμό 828.520 Ευρώ
Τέσσερα νέα έργα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού 5.912.983,91 Ευρώ εντάχθηκαν την Δευτέρα στο ΕΣΠΑ "Μακεδονίας- Θράκης 2007 - 2013" με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης κ. Θύμιου Σώκου.
Πρόκειται για σπουδαίες παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας, του πολιτισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Μεταξύ αυτών είναι και το "Ωδείο των Μεγάλων Θερμών του Δίου. Προστασία, Συντήρηση" με προϋπολογισμό 828.520 Ευρώ και φορέα υλοποίησης την ΚΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Ρωμαϊκό Ωδείο του Δίου ανήκει στο συγκρότημα των μεγάλων Θερμών το οποίο κτίστηκε στα τέλη του 2ου αιώνα Μ.Χ., Δίπλα στο FORUM και πολύ κοντά στα ιερά των Μακεδόνων. Το συγκρότημα αυτό ήταν ένα από τα πληρέστερα συγκροτήματα του είδους.
Πρόκειται για μία στεγασμένη θεατρική αίθουσα 400 περίπου θεατών στην οποία μπορούσαν να πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις όπως απαγγελία, μουσική, χορός, μικρές παραστάσεις, παντομίμα, διδασκαλία. Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής:
1) Καταπολέμηση της βλάστησης,
2) Συμπλήρωση όλων των τοίχων που θα μείνουν άστεγοι με τρεις τουλάχιστον σειρές λίθων ή πλίνθων,
3) Απομάκρυνση των συμπληρώσεων που έγιναν πριν από μερικά χρόνια με όχι σωστό τρόπο,
4) Συμπλήρωση της τρίτης βαθμίδας του κοίλου με πλίνθους, επιμελημένο αρμολόγημα των λίθων και των πλίνθων κυρίως στις πλευρές των περιμετρικών τοίχων που είναι εκτεθειμένοι στη βροχή υπό κλίση, παράλληλα αντικατάσταση τυχόν πλίνθων οι οποίες είναι αποσαθρωμένες σε μεγάλο βάθος,
5) Στερεωτικές εργασίες σε όλους τους εσωτερικούς, σε ακτινωτή διάταξη, τοίχους. κλείσιμο των ρωγμών των τοίχων με ενέματα,
6) Συμπλήρωση του πόδιου του προσκηνίου σε όλο το μήκος μέχρι το αρχικό ύψος για να δοθεί η δυνατότητα αναστήλωσης των τεσσάρων ολόσωμων κιόνων στην αρχική τους θέση,
7) Αναστήλωση των τεσσάρων ολόσωμων κιόνων του προσκηνίου στην αρχική τους θέση πάνω στο πόδιο,
8) Αρμολογήματα και μικρής κλίμακας ανακτήσεις των σφηνοειδών καμαρών που αποτελούσαν την υποδομή των βαθμίδων και των εσωτερικών κλιμάκων του κοίλου, για να σταματήσει η αποκόλληση και κατάρρευση των πλίνθων,
9) Αρμολογήματα και μικρής κλίμακας ανακτήσεις των τόξων και των βαθμίδων των δύο εξωτερικών κλιμακοστασίων μορφής L,
10) Διευθέτηση των ομβρίων υδάτων μετά από εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο του έργου α) περιμετρικά του μνημείου β) εσωτερικά του,
11) Τοποθέτηση δαπέδων από ειδικό χαλίκι,
12) Έκθεση των βάσεων των κιόνων της περιμετρικής κιονοστοιχίας του κοίλου και των τμημάτων των κιονοκράνων μέσα στο ωδείο στις θέσεις που ήταν πεσμένες. Ένα τουλάχιστον κιονόκρανο θα συμπληρωθεί για να αποκτήσει την πλήρη μορφή του,
13) Θα εκπονηθεί μελέτη για την κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στη δυτική πλευρά του μνημείου η οποία θα φέρει πλακίδια για την όδευση τυφλών έτσι ώστε να φέρνει κοντά στο μνημείο τον επισκέπτη και τα άτομα με ειδικές ανάγκες,
14) Τοποθέτηση δύο δίγλωσσων πινακίδων και μίας πινακίδας με τη μέθοδο Braille,
15) Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος.


Τα υπόλοιπα έργα

Τα υπόλοιπα έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ είναι η "Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής" προϋπολογισμού 1.868.665 Ευρώ, η "Μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων τοπικής κοινότητας Στενημάχου Δήμου Νάουσας" προϋπολογισμού 993.530 Ευρώ, η "Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στο Δ.Δ. Αμμουλιανής" η πρότασή αξιολογήθηκε θετικά και επιλέχτηκε για χρηματοδότηση με π/υ 2.222.268,91 Ευρώ.
Πηγή: "Πιερικοί Αντίλαλοι"

Δεν υπάρχουν σχόλια