Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Από το παρελθόν στο μέλλον: το έργο και η διαχρονική προσφορά της Εφορείας Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών


Η Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών (ΕΑΙΑΣ) διαθέτει πλούσιο έργο από την αρχή της ίδρυσης της το 1963 έως σήμερα και δεδομένου ότι έχει πανελλαδική εμβέλεια ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει υποστηρίξει διαχρονικά το έργο όχι μόνο των κεντρικών υπηρεσιών αλλά και όλων των Εφορειών Αρχαιοτήτων, κυρίως όσον αφορά στις Ιδιωτικές Αρχαιολογικές Συλλογές. 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης τιμητικής ημερίδας για τον αείμνηστο Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων Δημητρίου Καζιάνη, επιθυμούμε να προβάλουμε τη σημαντική διαχρονική προσφορά της ΕΑΙΑΣ, η οποία συχνά είναι αφανής στρατιώτης στο μεγάλο και πολυσχιδές έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. 

Πέραν του ελέγχου των Αρχαιοπωλείων, η Εφορεία κατεξοχήν έχει στην αρμοδιότητά της την προστασία και τον έλεγχο εξαιρετικά μεγάλου αριθμού αρχαιοτήτων όλων των περιόδων που βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών. O πλούτος αυτός είναι πολύ αξιόλογος, όχι μόνο για το δημόσιο όφελος, αλλά και για την έρευνα της επιστημονικής κοινότητας. 

Στο πλαίσιο της Ημερίδας στελέχη της Εφορείας καθώς και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, θα παρουσιάσουν ζητήματα όπως το νομοθετικό πλαίσιο θέσπισης αρχαιολογικών συλλογών, τον εμπλουτισμό των μουσείων μέσω σημαντικών αρχαιοτήτων από τις Ιδιωτικές Συλλογές, την προστασία των αρχαιοτήτων άλλων πολιτισμών, τη συνεισφορά στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας, την επιστροφή αρχαιοτήτων, τη διακίνηση αρχαιοτήτων και τη διαχείρισή τους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την επικοινωνιακή πολιτική της Εφορείας καθώς επίσης και πολλά άλλα συναφή θέματα.

Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά πυκνό και πλούσιο με τη συμμετοχή περισσοτέρων από σαράντα ομιλητών εμπειρογνωμόνων στον τομέα τους. Οι παρουσιάσεις αποτελούν ερέθισμα και αφορμή για αξιολόγηση και επαναξιολόγηση της σημερινής κατάστασης με τη προοπτική του μέλλοντος. Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται από την Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών, την Πρωτοβουλία για την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Πρόγραμμα MA in Heritage Management σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων και λαμβάνει χώρα με ελεύθερη είσοδο στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134-136 , τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014 από τις 8.00 έως τις 19.00. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί επίσης ευκαιρία να τιμηθούν για το έργο και τη προσφορά τους όλοι οι προηγούμενοι Προϊστάμενοι της Εφορείας.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων το κοινό θα μπορεί να τοποθετηθεί και να κάνει σχετικές προτάσεις προκειμένου να συζητηθούν στο πλαίσιο ενός γόνιμου διαλόγου το μέλλον των Ιδιωτικών Συλλογών, το πλαίσιο διατήρησης τους, η αντιμετώπιση της εμπορίας αρχαιοτήτων σε εποχή οικονομικής κρίσης, η εξέλιξη του διεθνούς νομικού πλαισίου και οι προδιαγραφές για το μέλλον του επαγγέλματος του αρχαιοπώλη, το ηλεκτρονικό εμπόριο και ο έλεγχος της προέλευσης των πολιτιστικών αγαθών, το νέο επικοινωνιακό μοντέλο της Υπηρεσίας, ο καλύτερος συντονισμός σε σχέση με τους ιδιώτες και το επιστημονικό κοινό, η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών αλλά και η ενίσχυση μέτρων για την προστασία τους από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Οι προτάσεις, θα καταγραφούν, θα επεξεργαστούν και στη συνέχεια θα δρομολογηθούν προς εξέταση από την ηγεσία του Υπουργείου με στόχο την βελτίωση των διαδικασιών, της αποτελεσματικότητας, και συνακόλουθα των καλών υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Το πλήρες πρόγραμμα της Ημερίδας:

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
08.00-08.30 Προσέλευση-Εγγραφές
09.00-09.30 Έναρξη - Χαιρετισμοί 
                        M.Ανδρεαδάκη - Bλαζάκη
                        Ε. Κόρκα 
                        Ε. Κυριακίδης 
                        Δ. Κουτσούμπα 

Α΄ Μέρος 
Προεδρείο: N. Mίνως
                     Σ. Χούλια
                     E. Κλωνή

Α1. «Η θητεία και το έργο του Δ. Καζιάνη στην Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών (ΕΑΙΑΣ)».

09.30-09.40: Δ. Σταματελοπούλου 
09.40-09.45: Ε. Τσοφοπούλου – Ν. Μίνως 

Α2. «Το έργο της ΕΑΙΑΣ και η προσφορά της διαχρονικά».

09.45-10.00: Ε. Κόρκα

Α3. «Το νομικό πλαίσιο της προστασίας της αρχαιολογικής κληρονομιάς και οι αρχαιολογικές συλλογές».

10.00-10.15: Π. Πάντος

Α4. «Ιδιωτικές Αρχαιολογικές Συλλογές, πλαίσιο λειτουργίας, προβλήματα και μελλοντική εξέλιξη».

10.15-10.30: Ε-Μ. Βαβούρη

Α5. «Ο εμπλουτισμός των μουσείων από τις Ιδιωτικές Αρχαιολογικές Συλλογές».

10.30-10.40: Β. Βασιλοπούλου
10.40-10.50: Ε. Παπαγεωργίου 
10.50-11.00: Μ. Γιαννοπούλου – Μ. Τόλη

11.00-11.15: Διάλειμμα-καφές

Β΄ Μέρος 
Προεδρείο: Μ. Καζανάκη-Λάππα
                     Γ. Κακαβάς
                     Α. Σίμωση

Β1. «Η επιστημονική συνεισφορά του υλικού της βάσης  δεδομένων της ΕΑΙΑΣ».

11.15-11.25: Χρ. Κούτσικου

Β2. «Αρχαιότητες άλλων πολιτισμών σε Ιδιωτικές  Αρχαιολογικές Συλλογές και η διαχείρισή τους». 

11.25-11.35: Α. Λέκκα

Β3. «Οι νομισματικοί θησαυροί των Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών».

11.35-11.45: E. Αποστόλου 
11.45-11.55: Δ. Πόρτολος
11.55-12.05: Κ. Λαγός 

Β4. «Οι διεθνείς συμβάσεις και η προστασία των Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές».

12.05-12.15: Στ. Κατσαρός
12.15-12.25: Μ. Μερτζάνη

Β5. «Οι νέες τάσεις στο διεθνή χώρο ως προς το μέλλον της διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και οι διεθνείς οίκοι δημοπρασιών».

12.25-12.35: Κ. Καραγιάννη
12.35-12.45: Αθ. Γιαννούκος 

12.45-13.15: Συζήτηση 

Προεδρείο: Π. Πάντος

                    Ε. Κυριακίδης

13.15-14.30: Μεσημβρινή διακοπή 

Γ΄ Μέρος 
Προεδρείο: Στ. Κατσαρός
                    Α. Κόκκου
                    Ν. Ρούσσος 

Γ1. «Η δράση της ΕΑΙΑΣ στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας και η επιστροφή αρχαιοτήτων».

14.30-14.40: Ν. Ζηργάνος 
14.40-14.45: Α. Μουλίνος

Γ2. «Ο επαναπατρισμός αρχαίων μέσω της εισαγωγής ελληνικών αρχαιοτήτων».

14.45-14.55: Δ. Παπαϊωάννου

Γ3. «Τα αρχαιοπωλεία, η απελευθέρωση του επαγγέλματος και το μέλλον τους στην ελληνική κοινωνία. Το νέο σήμα πιστοποίησής τους».

14.55-15.05: Σ. Σιμιτζή 
15.05-15.10: Π.Αντωνάτος 
15.10-15.20: Γ. Γκούτης

Γ4. «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και ο έλεγχος προέλευσης των πολιτιστικών αγαθών».

15.20-15.30: Χ. Κουρδογλανιάν

Γ5. «Επάρκεια ή μη του κώδικα δεοντολογίας για μουσεία και εμπόρους πολιτιστικών αγαθών».

15.30-15.40: Ε. Σταματούδη
15.40-15.50: Τ. Χατζηνικολάου-Α. Κόκκου


15.50-16.10: Διάλειμμα -καφές

Δ΄ Μέρος 
Προεδρείο: Ο. Βαβατσιούλας
                     Ε. Κουντούρη
                     Α. Μπαστιάς

Δ1. «O εκπαιδευτικός ρόλος της Ε.Α.Ι.Α.Σ και η επικοινωνιακή εκστρατεία της για την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση».

16.05-16.20: Π. Αντωνάτος-Ρ.Τσάκωνα-Χρ. Κούτσικου, 
16.20-16.30: Ι. Λαλαούνη

Δ2. «Η εκτίμηση των πολιτιστικών αγαθών και η παράδοση αρχαιοτήτων. Ο ρόλος του πολίτη».

16.30-16.40: Στ. Αργύρη 

Δ3. «Συλλέκτης ή κάτοχος; Το παρελθόν και οι νέες απόψεις».

16.40-16.45: Δ. Δούκας 
16.45-16.55: Σ. Κουγέας 

Δ4. «Η οικονομική κρίση και ο ρόλος των Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών».

16.55-17.05: Σ. Γιαννάκου
17.05-17.15: Αικ. Τίγκα 
17.15-17.25: E. Βυζάς

Δ5. «Tο μέλλον της συνεργασίας ιδιωτών και αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών».

17.25-17.35: Γρ. Βαφειάδης
17.35-17.45: Δ. Μαρκάτος

17.45-18.15: Συζήτηση

Προεδρείο: Ε. Σταματούδη
                    Β. Κολόμβα

Πέρας Εργασιών Ημερίδας 

«Συμπεράσματα»

18.15-18.25: Έ. Κόρκα, Ε. Κυριακίδης

«Μνήμες της ΕΑΙΑΣ»

18.25-18.35: Β. Κολόμβα 

18.35-19.00: Βράβευση Επιτίμων Εφόρων Αρχαιοτήτων: 
                          +Ε. Δεϊλάκη, 
                            Α. Ανδρειωμένου, 
                            Θ. Καράγιωργα, 
                            Φ. Ζαφειροπούλου, 
                            Φ. Δροσογιάννη, 
                          +Β. Φιλιππάκη, 
                            Α. Λεμπέση, 
                            Ρ. Ετζέογλου, 
                         +Δ. Καζιάνης, 

                           Μ. Καζανάκη-Λάπα

Πηγή: Δελτίο Τύπου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου