Page Nav

HIDE
HIDE_BLOG

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

latest

Αρχαίο χειρουργείο ανακαλύφθηκε στην Αγορά της Νέας Πάφου

Εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, μία εργαλειοθήκη και ένα μυροδοχείο που μοιάζουν με ευρήματα από την «Οικία του Χειρουργού» στην Πομπηία.

Αρχαίο χειρουργείο ανακαλύφθηκε στην Αγορά της Νέας Πάφου

Εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, μία εργαλειοθήκη και ένα μυροδοχείο που μοιάζουν με ευρήματα από την «Οικία του Χειρουργού» στην Πομπηία.

Διάφορα ευρήματα, που ενισχύουν την υπόθεση ότι πρόκειται για τα κατάλοιπα ενός αρχαίου χειρουργείου, έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην Αγορά της Νέας Πάφου στην Κύπρο.   

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κύπρου, η προκαταρκτική μελέτη του υλικού το χρονολογεί στα χρόνια του Αυτοκράτορα Αδριανού, περίοδος κατά την οποία οι γραπτές πηγές αναφέρουν ότι έγινε σεισμός και που οι σημερινοί ερευνητές την τοποθετούν στο 126 μ.Χ.   

Ειδικότερα, βρέθηκαν δύο δωμάτια με γυάλινα αγγεία και χειρουργικά εργαλεία. Στο Δωμάτιο 15 (που διερευνήθηκε μερικώς το 2013), βρέθηκαν δύο ακέραια γυάλινα αγγεία που δεν επηρεάστηκαν από τις καταστροφές (πιθανόν σεισμική δραστηριότητα). Τα αγγεία βρέθηκαν μέσα σε ένα είδος κουτιού που πιθανόν να έφερε σιδερένια λαβή. Επίσης, βρέθηκαν δύο ακέραιοι λύχνοι και κεραμικά όστρακα. Στην ίδια περιοχή αποκαλύφθηκαν δύο σύνολα χάλκινων νομισμάτων, τα οποία πιθανόν να είχαν φυλαχθεί κατά την αρχαιότητα μέσα σε πορτοφόλι. Τα νομίσματα, που πιθανόν να ανήκαν σε ένα σύνολο, αλλά ήταν χωρισμένα σε δύο μέρη, συντηρήθηκαν και μελετήθηκαν προκαταρκτικά. Χρονολογούνται στο πρώτο μισό της εποχής του Αυτοκράτορα Αδριανού.   

Στο δάπεδο του Δωματίου 16 βρέθηκε μικρό ακέραιο μυροδοχείο και εργαλειοθήκη αποτελούμενη από επτά χειρουργικά εργαλεία (έξι χάλκινα και ένα σιδερένιο). Τα εργαλεία βρέθηκαν μαζί με τα κατάλοιπα χάλκινου κουτιού. Προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι τα ευρήματα αυτά μοιάζουν με αυτά που βρέθηκαν στην «Οικία του Χειρουργού» στην Πομπηία, όπως και με άλλα που βρέθηκαν στο «γραφείο του οφθαλμίατρου» στην Λυών. Τα γυάλινα αγγεία σχετίζονται και με την ιατρική, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι στα Δωμάτια 15 και 16 βρέθηκαν τα κατάλοιπα χειρουργείου. Η καλή κατάσταση διατήρησης των ευρημάτων φανερώνει ότι τα δωμάτια δεν ξανακτίστηκαν μετά την κατάρρευσή τους.

Αρχαίο χειρουργείο ανακαλύφθηκε στην Αγορά της Νέας Πάφου

Τις ανασκαφές και έρευνες κατά το 2016 διεξήγαγε το Τμήμα Κλασικής Αρχαιολογίας του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας, από το Πανεπιστήμιο Jagiellonian της Κρακοβίας, υπό τη διεύθυνση της Ελληνοπολωνής καθηγήτριας Ευδοξίας Παπουτσή- Βλάντικα με τη χρηματοδότηση MAESTRO (από το National Science Centre). Οι έρευνες γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Pafos Agora Project, στόχος του οποίου είναι η έρευνα της Αγοράς της Νέας Πάφου, πρωτεύουσας της Κύπρου κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Περίοδο.   

Κατά το 2016, ερευνήθηκαν πέντε περιοχές εντός της Αγοράς. Μεταξύ άλλων, ανασκάφηκε ένα πηγάδι, διαμέτρου περίπου 0,90 μ. και βάθους περίπου 4,88μ., μερικώς λαξευμένο σε οικοδομικό υλικό τοίχου. Το πηγάδι περιείχε κεραμική της Ελληνιστικής Περιόδου, ενώ το πιο αναπάντεχο εύρημα ήταν ένας ανθρώπινος σκελετός που βρέθηκε σε βάθος περίπου 3,5 μ. Τα σκελετικά κατάλοιπα θα τύχουν ανθρωπολογικής ανάλυσης κατά το επόμενο έτος.   

Επίσης, εντοπίστηκαν μέσα σε βαθύ αποθέτη, τα κατάλοιπα πιθανού καμινιού, χωνευτήρια μεταλλουργίας και άλλα ίχνη μεταλλουργικής δραστηριότητας. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι, κατά την περίοδο πριν από την ανέγερση της ανατολικής στοάς, λειτουργούσε εργαστήρι μεταλλουργίας. Οι οικονομικής φύσης δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα στην περιοχή αυτή επιβεβαιώνονται από την παρουσία μεγάλου αριθμού αμφορέων και χρηστικών αγγείων. Γενικά, οι έρευνες φανερώνουν ότι στην Αγορά διεξάγονταν εντατικές οικοδομικές δραστηριότητες κατά την περίοδο ίδρυσης της πόλης, αλλά και αργότερα. Στη στοά που εντοπίστηκε στην Τομή ΙΙ, ιδιαίτερα κατά την τελευταία της φάση (2ος αι. μ.Χ.), φαίνεται ότι διεξάγονταν εμπορικές δραστηριότητες σε μικρά καταστήματα (tabernae) και εξασκούνταν και η ιατρική. 

Πηγή: LiFO

Δεν υπάρχουν σχόλια