Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

28 εκατομμύρια ευρώ για τον νέο πολιτιστικό χάρτη της Αττικής


28 εκατομμύρια ευρώ για τον νέο πολιτιστικό χάρτη της Αττικής
Ναός του Ολυμπίου Διός
Την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και την ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών της Αττικής, εξασφαλίζει η Περιφέρεια, με την ένταξη 18 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 28 εκατομμυρίων ευρώ, στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.


Πρόκειται για μία ακόμη πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται στη σειρά σχετικών ενεργειών της Περιφέρειας, με στόχο να αναδειχθεί η Αττική σε πόλο πολιτισμού, μέσα από έργα μητροπολιτικής εμβέλειας.

Ενδεικτικά προωθούνται σημαντικά έργα που εμπλουτίζουν τον πολιτιστικό χάρτη της Αττικής, όπως:

28 εκατομμύρια ευρώ για τον νέο πολιτιστικό χάρτη της Αττικής
Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο
- Η αποκατάσταση Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου (Φυλακές Αίγινας) για νέες χρήσεις.

28 εκατομμύρια ευρώ για τον νέο πολιτιστικό χάρτη της Αττικής
Το Μουσείο της Σωτηρίας
- Η αποκατάσταση του «Στρατιωτικού» κτηρίου - Μουσείο Σωτηρία - του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία».

- Η διαμόρφωση αρχαιολογικών διαδρομών - υποδομές ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο των μεταλλουργικών εργαστηρίων και μεταλλείων της κοιλάδας Σούριζας - Αγριλέζας Λαυρεωτικής - Φάση Α’.

- Η στερέωση και συντήρηση του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα.

28 εκατομμύρια ευρώ για τον νέο πολιτιστικό χάρτη της Αττικής
Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας
- Η στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας - Φάση Α’.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου