Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Η παρουσία των Μυκηναίων και οι τάφοι των πολεµιστών στην περιοχή της Ιωλκού


Η παρουσία των Μυκηναίων και οι τάφοι των πολεµιστών στην περιοχή της Ιωλκού

Στα πλαίσια της 3ης συνάντησης του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, στις 19:00 στο Αμφιθέατρο Α. Τρίτσης (Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Αθηναίων, Ακαδηµίας 50), η Δρ. Ανθή Μπάτζιου,  Προϊσταµένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα: «Η παρουσία των Μυκηναίων και οι τάφοι των πολεµιστών στην περιοχή της Ιωλκού».


Το βορειότερο µυκηναϊκό κέντρο στην περιφέρεια του µυκηναϊκού κόσµου, η Ιωλκός, άρχισε να αποκαλύπτεται από τα ευρήµατα των ανασκαφών από το 1956 ως σήµερα στις θέσεις Κάστρο (Παλιά), στο ∆ιµήνι και στα Πευκάκια. Στο Κάστρο έχει ανασκαφεί τµήµα του µυκηναϊκού οικισµού και µεγάλο τµήµα από το νεκροταφείο, στο ∆ιµήνι ένας εκτεταµένος, καλά οργανωµένος µυκηναϊκός οικισµός µε διοικητικό κέντρο και στα Πευκάκια ανασκάπτεται ένας παραθαλάσσιος οικισµός στον οποίο διαπιστώνονται εµπορικές, βιοτεχνικές αλλά και λατρευτικές δραστηριότητες. Οι τρεις αυτοί γειτονικοί µυκηναϊκοί οικισµοί είναι πλέον παραδεκτό ότι αποτελούν το βορειότερο µυκηναϊκό κέντρο,
την Ιωλκό. 

Το νεκροταφείο του µυκηναϊκού οικισµού Κάστρο του Βόλου αποτελεί ένα µοναδικό ανασκαµµένο µέχρι στιγµής σύνολο, όχι µόνο για την περιοχή του Βόλου αλλά και για όλη τη Θεσσαλία, όσον αφορά τον αριθµό των τάφων αλλά και την πρωιµότητα της χρονολόγησής του. Η γεωγραφική θέση του οικισµού, σε κοµβικό σηµείο για την επικοινωνία και το εµπόριο µέσω θαλάσσιων και οδικών δικτύων, αφ΄ενός µε τη θεσσαλική ενδοχώρα και αφ΄ετέρου µε τα παράλια της κεντρικής και νότιας Ελλάδας και το Αιγαίο, υπήρξε ισχυρό κίνητρο για την πρώιµη παρουσία των Μυκηναίων, όπως αποδεικνύεται από τους τάφους των πολεµιστών. Θα επιχειρηθεί η παρουσίαση και χρονολόγηση του υλικού και θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά του.


Πηγή: Αιγεύς

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου