Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης


Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας με έγγραφό της προς τον Δήμο Μεγαλόπολης ζήτησε την παράταση της από 19-06-2015 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης έργου «Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης» για την υλοποίηση εργασιών «Αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου της Μεγαλόπολης», η οποία έχει διετή διάρκεια.

Συγκεκριμένα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

«Το αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης βρίσκεται έξω από το βόρειο τμήμα της σημερινής Μεγαλόπολης Αρκαδίας, σε μία ευρύτερη περιοχή όπου έχουν ανασκαφεί και είναι ορατά το δημόσια οικοδομήματα της αρχαίας Μεγαλόπολης. Η αρχαία Μεγάλη Πόλις αποτέλεσε κατά την αρχαιότητα την ισχυρή και λαμπρή πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Ιδρύθηκε το 370 π.χ. με πρωτοβουλία του Θηβαίου στρατηγού Επαμεινώνδα και με την υποστήριξη επιφανών Αρκάδων από άλλες πόλεις.

Το ίδιο το θέατρο της Μεγαλόπολης αποτελεί το μεγαλύτερο σωζόμενο θέατρο της αρχαίας Ελλάδας, όπως το αναφέρει και ο αρχαίος περιηγητής Παυσανίας, ο οποίος το επισκέφθηκε το 170 μ.Χ. Η χωρητικότητά του κατά την αρχαιότητα ανερχόταν σε 18.000-20.000 θεατές. Το θέατρο ιδρύθηκε μέσα στον 4ο αιώνα π.χ., γύρω στο 370-340 π.Χ. και με συνεχείς επισκευές συνέχισε να είναι σε λειτουργία έως τον 3ο αιώνα μ.Χ.

Τον Απρίλιο του 2016 ξεκίνησε η πρώτη φάση του έργου που αναφέρεται στην προγραμματική σύμβαση και διακόπηκε στις 30-11-2016 λόγω λήξης της σύμβασης του απασχολούμενου προσωπικού. Επισημαίνεται ότι για τη συνέχιση του έργου απαιτείται νέα έκδοση της σχετικής πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) με την οποία εγκρίνονται οι προσλήψεις (οκτάμηνης διάρκειας), η οποία δεν έχει ακόμα χορηγηθεί στην ΕΦΑ Αρκαδίας.
Μετά το νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4412/2016 (άρθρο 177) απαιτείται εναρμόνιση της εκτέλεσης του αρχαιολογικού έργου δι αυτεπιστασίας (αρχαιολογική αυτεπιστασία) ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, οπότε μετά την έγκριση της Π.Υ.Σ. θα εκδίδεται Υπουργική Απόφαση Αυτεπιστασίας που και αυτή έχει κάποια χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία.

Το έργο που επιτελείται στηρίζεται σε εγκεκριμένες ειδικές μελέτες αναστήλωσης και συντήρησης και εκτελείται από ομάδα απόλυτα εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού, το οποίο έχει προσλάβει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας. Είναι ένα έργο απαιτητικό και χρονοβόρο, που χρειάζεται συνεχή επίβλεψη, παρακολούθηση και διεπιστημονική συνεργασία. Επισημαίνεται ότι το έργο της συντήρησης που επιτελείται είναι πρωτοποριακό για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα.

Πέρα από το σπουδαίο έργο της συντήρησης, ολοκληρώθηκε παράλληλα με εντατικούς ρυθμούς και η εκπόνηση της λεπτομερειακής και τεκμηριωμένης μελέτης εφαρμογής για την αποκατάσταση των δύο κερκίδων Β και Γ του θεάτρου από τους έμπειρους και εξειδικευμένους σε έργα αναστήλωσης μηχανικούς του έργου. Η εν λόγω μελέτη απεστάλη στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. προς έγκριση έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης από τον ανάδοχο του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνουμε επιβεβλημένη τη διετή παράταση της παρούσας σύμβασης με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής της το 2019, δεδομένου ότι οι γενικότερες διοικητικές διαδικασίες δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών χωρίς καμία διακοπή-όπως για παράδειγμα συμβαίνει με το ΕΣΠΑ.

Τυχόν άρνηση της παράτασης των εργασιών στην παρούσα φάση θα αποβεί ιδιαίτερα επιβαρυντική για το μνημείο, αφού θα διακοπούν οι εν εξελίξει εργασίες συντήρησης χωρίς να ολοκληρωθούν με αποτέλεσμα τελικά πιθανόν και άμεση βλάβη στα εδώλια, δεδομένου ότι δεν έχουν δεχθεί το τελικό στάδιο συντήρησης.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης ενέκρινε την παράταση της από 19-06-2015 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ α) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, β) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη, και γ) του Δήμου Μεγαλόπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχο κ. Διονύσιο Παπαδόπουλο, για το έργο «ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» για την υλοποίηση εργασιών «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», για την εκπόνηση και την εφαρμογή ενός προγράμματος μελετών και έργων και τον προσδιορισμό των τρόπων και των διαδικασιών, που αφορούν στην υλοποίηση εργασιών, για τη συντήρηση και αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου της Μεγαλόπολης και συγκεκριμένα τη συντήρηση του κοίλου του Θεάτρου και την αποκατάσταση των δύο κερκίδων (Β και Γ), σύμφωνα με την αριθμ. 487/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 & του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, για δύο έτη.

Η διετής παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κρίνεται επιβεβλημένη, για την έκδοση της νέας σχετικής πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.), για την έγκριση των προσλήψεων (οκτάμηνης διάρκειας) και την εναρμόνιση της εκτέλεσης του αρχαιολογικού έργου με το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016 (άρθρο 177), για την αποκατάσταση των δύο κερκίδων Β και Γ του θεάτρου από τους έμπειρους και εξειδικευμένους σε έργα αναστήλωσης μηχανικούς του έργου και την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 της Σύμβασης, για την παράταση της διάρκειας της Σύμβασης μετά τη σύμφωνη γνώμη των Συμβαλλομένων μελών.


Πηγή: ArcadiaPortal

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου