Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Μουσεία σε κίνηση»

Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Μουσεία σε κίνηση»

Το Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Μουσεία σε κίνηση» είναι αφιερωμένο στη διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων που επανεξετάζουν τόσο το περιεχόμενο όσο και το ρόλο των μουσείων πόλεων. 

Στοχεύει στην ενθάρρυνση του διαλόγου και στην ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης μεταξύ ειδικών που προέρχονται τόσο από οργανισμούς μουσείων και την πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και από το χώρο της έρευνας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του σχεδιασμού, θέτοντας ερωτήματα γύρω από τη φύση της τεχνολογικά διαμεσολαβημένης αστικής δράσης και εμπειρίας. 

Το Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Μουσεία σε κίνηση» εγγράφεται στις δραστηριότητες του ερευνητικού προγράμματος Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: DeMuCiV, «Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης» που έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: «ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» για την ανάπτυξη διαδραστικού περιεχομένου για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου.

Το Διεθνές Συμπόσιο «Μουσεία σε κίνηση» περιλαμβάνει δύο ημέρες παρουσιάσεων επιστημονικών εισηγήσεων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και περιφερειακών εκδηλώσεων. Οργανώνεται από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας & Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Το θέμα του Συμποσίου

Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Μουσεία σε κίνηση»Στον 21ο αιώνα  πυκνώνουν οι διεθνείς πρωτοβουλίες για την καθιέρωση των μουσείων πόλης ως ιδιαίτερης κατηγορίας μουσείων, γεγονός που υποστηρίζεται από τη συγκρότηση και τη δράση του CAMOC/ICOM εδώ και μία δεκαετία. 

Δεν είναι εύκολο να ορίσει κανείς τι είναι ή τι περιλαμβάνει ένα μουσείο πόλης: 

Σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ολλανδία, οι οποίες συγκρότησαν τέτοιες δομές ήδη από τον 19ο αιώνα, τα μουσεία πόλεων συνδέονται με τα ιστορικά μουσεία περιλαμβάνοντας αρχαιολογικές συλλογές και αναπαραστάσεις, καθώς και έργα τέχνης. 

Στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη συγκροτούνται με πυρήνα εθνογραφικές συλλογές. Στην Ελλάδα, στην κατηγορία αυτή θα μπορούσαν να ενταχθούν τα λαογραφικά μουσεία σε πρωτεύουσες νομών (Ναύπλιο, Λάρισα, Τρίκαλα), τα οποία λειτουργούν και ως αποθετήρια και εκθετήρια και νεότερων συλλογών που συνδέονται με την ιστορία των πόλεων.  

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα, η οποία επαναπροσδιορίζει το περιεχόμενο και το ρόλο των μουσείων πόλεων: δημιουργούνται μουσεία με πιο σαφή προσανατολισμό στο σύγχρονο αστικό χώρο (Νάντη, Λίβερπουλ, νέα έκθεση  Μουσείου Πόλης Λονδίνου, περιοδικές εκθέσεις στο Ιστορικό Μουσείο του Άμστερνταμ που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Μουσείο του Άμστερνταμ), αλλά και στις μεταμορφώσεις του, όπως εκείνες εγγράφονται στον κοινωνικό ιστό ως αποτέλεσμα νέων προκλήσεων (οικονομική μετανάστευση, παγκοσμιοποίηση, ευρωπαϊκή ενοποίηση), με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Μουσείο του Ρότερνταμ. 

Σύγχρονα επιστημονικά πεδία, εργαλεία και μέθοδοι ενεργοποιούνται για την προσέγγιση της συλλογικής μνήμης της πόλης, αλλά και για την εμπλοκή των κατοίκων της  σε αυτή. Τα μουσεία πόλης ανοίγονται στην κοινωνία, δραστηριοποιούνται μέσα στην πόλη, εμπνέουν τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, γίνονται πεδίο ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας, ορίζονται ως συντελεστές κοινωνικής συνοχής, αλλά και ανάπτυξης.

Προτεινόμενοι θεματικοί άξονες που θα συζητηθούν στο Συμπόσιο

- Παρουσίαση του έργου των τριών ερευνητικών ομάδων του DeMuCiV: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας & Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
- Μουσεία πόλεων. Από το παρελθόν στο παρόν: Η ανασύνθεση της συλλογικής μνήμης (συνεργασία ιστορίας και προφορικής ιστορίας, δημιουργία και διαχείριση συλλογών).
- Ψηφιακές τεχνολογίες και μουσεία: πολιτιστική κληρονομιά, υλικότητα και δυνητικές τεχνολογίες, βάσεις δεδομένων μουσείων στην ψηφιακή εποχή, διαδραστικά εκθέματα, διαδικτυακές εκθέσεις.
- Σύγχρονες τάσεις στα μουσεία πόλεων: ανοιχτό μουσείο, συμμετοχικό μουσείο, η εμπλοκή των καλλιτεχνών.
- Τα μουσεία πόλεων ως συντελεστές κοινωνικής συνοχής (πολυπολιτισμικότητα).
- Τα μουσεία πόλεων ως συντελεστές ανάπτυξης (συμβολή στην αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών, σύμπραξη με τη δημιουργική βιομηχανία – creative industries, branding)

Επικοινωνία
Ανθή Τσιρογιάννη, email: antsirog[at]uth.gr
Χρύσα Παπασαράντου, email: chrisapapa40u[at]yahoo.gr
Σταύρος Αλιφραγκής, email: sa346[at]otenet.gr
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου