Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Οι προϊστορικές κοινότητες και η χρήση των δασικών πόρων στην ΕλλάδαΟι προϊστορικές κοινότητες και η χρήση των δασικών πόρων στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο των Αιγαιακών Διαλέξεων που διοργανώνει ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί διάλεξη της Μαρίας Ντίνου (M.H. Wiener Laboratory for Archaeological Science, ASCSA) με τίτλο «Οι προϊστορικές κοινότητες και η χρήση των δασικών πόρων στην Ελλάδα. Οι ανθρακολογικές αναλύσεις (μακροκατάλοιπα καμένου ξύλου) στο αρχαιολογικό τους πλαίσιο», την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, 19:00, στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, μετρό Ακρόπολης).


Οι προϊστορικές κοινότητες χρησιμοποίησαν τους δασικούς πόρους στις καθημερινές τους οικιακές δραστηριότητες (καύσιμη ύλη) αλλά και σε άλλες πιο εξειδικευμένες δραστη-ριότητες (π.χ. ξυλοτεχνία, δόμηση). Τα ανθρακολογικά κατάλοιπα (τα υπολείμματα καμένου ξύλου) που βρίσκουμε στις αρχαιολογικές θέσεις, αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και της φυσικής βλάστησης που φυόταν στους τόπους εγκατάστασης. Η μελέτη των ανθρακολογικών καταλοίπων μας βοηθά να ανασυνθέσουμε την τοπική παλαιοβλάστηση γύρω από μια αρχαιολογική θέση, και να κατανοήσουμε τη διαχείριση των δασών για προσπορισμό καύσιμης ύλης και πρώτων υλών αλλά και για τις οικονομικές πρακτικές.

Η παρούσα ομιλία, εξετάζει ένα γεωγραφικά και πολιτισμικά ποικίλο σύνολο προϊστορικών θέσεων της Ελλάδας που χρονολογούνται από το τέλος της Ανώτερης Παλαιολιθικής ως και τη Νεολιθική. Τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας καταδεικνύουν ότι διαφορετικοί τύποι βλάστησης αναπτύχθηκαν κάτω από μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες κατά την περίοδο μετάβασης από το τέλος της τελευταίας παγετώδους στο Ολόκαινο. Στη διάρκεια του τελευταίου, οι Μεσολιθικές και Νεολιθικές κοινότητες χρησιμοποίησαν τα τοπικά δάση, τα οποία παρουσίαζαν διαφορετική σύνθεση ανάλογα με τη γεωγραφική θέση και το υψόμετρο. Επιλεγμένες θέσεις της Βόρειας Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης παρουσιάζονται αποδεικνύοντας τη συμβολή των ανθρακολογικών αναλύσεων στη μελέτη διαχείρησης των δασικών πόρων και της διαμόρφωσης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.


Πηγή: Αιγεύς


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου