Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Μυκηναϊκό Αίγιο: Οι σωστικές ανασκαφές στη σύγχρονη πόλη


Μυκηναϊκό Αίγιο: Οι σωστικές ανασκαφές στη σύγχρονη πόλη


Στα πλαίσια της 4ης συνάντησης του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, στις 19:00 στο Αμφιθέατρο ο «Αντώνης Τρίτσης» (Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Αθηναίων Ακαδηµίας 50), η ∆ρ. Λένα Παπάζογλου-Μανιουδάκη, Επίτιµη Προϊσταµένη Προϊστορικής Συλλογής Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα: «Μυκηναϊκό Αίγιο: Οι σωστικές ανασκαφές στη σύγχρονη πόλη».

Οι σωστικές ανασκαφές στην πόλη του Αιγίου µας έδωσαν την εικόνα ενός σηµαντικού παραθαλάσσιου µυκηναϊκού οικισµού, που παρουσιάζει αναλογίες µε τους γνωστούς, µη ανακτορικούς, οικισµούς της Αργολίδας και της Κορινθίας, µε κάποια στοιχεία και από την Κεντρική Ελλάδα. Το Αίγιο είναι κτισµένο πάνω σε πλάτωµα που υψώνεται 60 µ. πάνω από τη θάλασσα, στο δυτικό άκρο της εύφορης παραθαλάσσιας πεδιάδας που φθάνει µέχρι την Κόρινθο. Βρίσκεται απέναντι από την Κίρρα και τις οδούς που οδηγούν στη Φθιώτιδα και τη Θεσσαλία, συνδέοντας την Πελοπόννησο µε την Κεντρική Ελλάδα. Προς τα δυτικά, προς την Πάτρα, το Παναχαϊκό χωρίζει την Ανατολική Αχαΐα από τη ∆υτική, πράγµα που οδηγεί σε διαφορετική εξελικτική πορεία. Φαινόµενα τυπικά για τη ∆υτική Αχαΐα, όπως η ανάδειξη τοπικών κέντρων και ηγετικών οµάδων που ανοικοδοµούν θολωτούς τάφους στην πρώϊµη µυκηναϊκή εποχή ή ο µεγάλος αριθµός ταφών πολεµιστών της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου, παραµένουν άγνωστα στην Αιγιάλεια.

∆εδοµένα από 15 σωστικές ανασκαφές, από το 1967 έως το 2000, ορίζουν τη θέση και την έκταση του προϊστορικού οικισµού, ο οποίος τοποθετείται στην παλιά πόλη, στο βορειοανατολικό τµήµα τη σηµερινής, γύρω από την εκκλησία των Εισοδίων. Στα δυτικά του οικισµού τοποθετείται το νεκροτα φείο θαλαµωτών τάφων που ήταν σε χρήση από την ΥΕ ΙΙΒ έως την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο.

Το Αίγιο κατοικείται από τη Νεολιθική εποχή και είναι ήδη ένα σηµαντικό κέντρο την Πρωτοελλαδική ΙΙ περίοδο, όπως µαρτυρούν τα οικοδοµικά λείψανα, η κεραµεική και τα άλλα ευρήµατα. Μετά την καταστροφή στο τέλος της ΠΕ ΙΙ περιόδου, το Αίγιο φαίνεται ότι επανακατοικείται κατά την Μεσοελλαδική ΙΙ περίοδο. Στην Υστεροελλαδική Ι περίοδο χρονολογείται ορθογώνιο κτίριο η χρήση του οποίου διαρκεί µέχρι και την ΥΕ ΙΙΑ περίοδο. Στη συνέχεια το οικοδοµικό σχέδιο τροποποιείται και ένα κεραµεικό σύνολο της ΥΕ ΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 περιόδου δηλώνει το τέλος της πρώϊµης µυκηναϊκής εποχής. Το Αίγιο ανήκει στην οµάδα των οικισµών που καταστρέφονται αλλά δεν εγκαταλείπονται στο τέλος της προανακτορικής εποχής. Κεραµεική χωρίς στρωµατογραφία, λόγω της συνεχούς κατοίκησης του χώρου, και ένα καθιστό ειδώλιο, συµπληρώνουν την εικόνα του πρώιµου µυκηναϊκού οικισµού και φανερώνουν ότι το Αίγιο κατά την ανακτορική και µετανακτορική περίοδο παραµένει ενταγµένο στο δίκτυο επικοινωνίας µε την ΝΑ Πελοπόννησο. 


Πηγή: Αιγεύς

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου