Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Αρχαία Τεχνολογία και Αρχαίες Οικονομίες

Αρχαία Τεχνολογία και Αρχαίες Οικονομίες

Η πρόοδος και η καινοτομία στον τεχνολογικό τομέα ήταν εξαιρετικής σημασίας για την ανάπτυξη των αρχαίων κοινωνιών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς επιστημονικούς κλάδους. 

Φέτος, το Θερινό Σχολείο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος επικεντρώνεται στην Αρχαία Τεχνολογία και τις Αρχαίες Οικονομίες, προσφέροντας την ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα τεχνολογικά επιτεύγματα των αρχαίων πολιτισμών ρύθμιζαν και προωθούσαν τις εμπορικές δραστηριότητες. 

Θα συζητηθούν θέματα όπως με ποιο τρόπο η διάχυση των βελτιωμένων υποδομών, της οργάνωσης και των μηχανικών τεχνολογιών διευκόλυναν την παραγωγή και τη διανομή των γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων, ή πώς η μεταφορά της τεχνολογίας παρείχε επαρκή κίνητρα και μια καλή ώθηση για τις αρχαίες κοινωνίες ώστε να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα οικονομικής προόδου και ευημερίας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η ιστορική έρευνα μαζί με state-of-the-art επιστημονικές τεχνικές θα εφαρμοστούν στην ανάλυση των αρχαιολογικών ευρημάτων που θα παρουσιαστούν από πανεπιστημιακούς και αρχαιολόγους, οι οποίοι είναι ειδικοί στους τομείς έρευνας τους.

Το Θερινό Σχολείο για την Αρχαία Τεχνολογία έχει προγραμματιστεί να διεξάγεται σε ετήσια βάση με στόχο α) την παροχή ενός διεθνούς φόρουμ για τα τεχνολογικά επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού κόσμου και β) τη μεγαλύτερη χρήση των πλούσιων πόρων της Ελλάδας από την άποψη των ειδικών στην έρευνα της αρχαίας τεχνολογίας.

Ο στόχος αυτού του εντατικού σχολείου, διάρκειας δύο εβδομάδων, είναι γνωρίσουν οι συμμετέχοντες καλύτερα τις πτυχές της αρχαίας τεχνολογίας με την παροχή σύγχρονων γνώσεων που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν από τους ειδικούς των σχετικών πεδίων.

Οι εγγραφές για το 4ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ με τίτλο ANCIENT TECHNOLOGIES AND ANCIENT ECONOMIES, που οργανώνεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,  και θα διεξαχθεί στις 4-15 Ιουλίου 2016 έχουν ξεκινήσει.

Περισσότερες πληροφορίες και on line registration στην Ιστοσελίδα: http://www.ihu.edu.gr/atae16/


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου