Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

5o Θερινό Σχολείο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

5o Θερινό Σχολείο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Η πρόοδος και η καινοτομία στην τεχνολογία ήταν εξαιρετικής σημασίας για την ανάπτυξη των αρχαίων κοινωνιών και παρουσίαζε εξαιρετικό ενδιαφέρον σε πολλούς κλάδους. Για φέτος, το Θερινό Σχολείο του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος επικεντρώνεται στην Αρχαία Τεχνολογία και στο Ταξίδι των Πολυτελών Ειδών, προσφέροντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα τεχνολογικά επιτεύγματα των αρχαίων πολιτισμών διευκόλυναν τις πολυτελείς δραστηριότητες. 

Η πολυτέλεια αποτελεί από μόνη της μια κοινωνική πρακτική. Με βάση τις διαδικασίες ενσωμάτωσης όσων ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα ελίτ, αλλά και με τον αποκλεισμό εκείνων που δεν ανήκουν, αποτελεί στην πραγματικότητα ένα κοινωνικό παράγοντα προσδιορισμού του ατόμου σε όλη την περίοδο της αρχαιότητας. Θα συζητηθούν θέματα όπως ο τρόπος με τον οποίο η διάδοση βελτιωμένων τεχνολογιών υποδομής, οργάνωσης και μηχανικής διευκόλυναν την παραγωγή και τη διανομή ειδών πολυτελείας (π.χ. φαγεντιανή, υαλικά, κοσμήματα, κεραμικά, μεταλλικά κλπ) ή πώς η εφεύρεση και η μεταφορά νέων τεχνολογιών εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των αρχαίων κοινωνιών για ευημερία, και άρα πολυτέλεια.

5o Θερινό Σχολείο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου, η τελευταία ιστορική έρευνα μαζί με τις τελευταίες επιστημονικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην ανάλυση των αρχαιολογικών ευρημάτων θα παρουσιαστούν από ανώτερους ακαδημαϊκούς και αρχαιολόγους που είναι ειδικοί στους ερευνητικούς τους τομείς.

Το Θερινό Σχολείο για την Αρχαία Τεχνολογία προγραμματίζεται να διεξάγεται ετησίως με σκοπό: α) την δημιουργία ενός διεθνούς φόρουμ για τα τεχνολογικά επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού κόσμου και β) την ευρύτερη αξιοποίηση των πλούσιων πόρων της Ελλάδας από την άποψη των ειδικών στην αρχαία τεχνολογική έρευνα .

Στόχος αυτού του εντατικού προγράμματος, διάρκειας δύο (2) εβδομάδων (26 Ιουνίου - 07 Ιουλίου 2017), είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις διαφορετικές πτυχές των αρχαίων τεχνολογιών παρέχοντας τις τελευταίες εξελίξεις και γνώσεις μέσω παρουσιάσεων και συζητήσεων από τους ειδικούς των σχετικών τομέων.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου