Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Περιβάλλον και Ιστορία. Οι πολλαπλές όψεις μιας δυναμικής σχέσης


Περιβάλλον και Ιστορία. Οι πολλαπλές όψεις μιας δυναμικής σχέσης

Στο Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, που φιλοξενείται σε έναν εκπληκτικά διαμορφωμένο πρώην βιομηχανικό χώρο στην περιοχή του Ταύρου (Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14), θα διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επιστημονική συνάντηση, με θέμα την ιστορία του περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Ε.Μ.Ν.Ε.) συνδιοργανώνουν τη διημερίδα υπό τον τίτλο «Περιβάλλον και Ιστορία. Οι πολλαπλές όψεις μιας δυναμικής σχέσης», στις 22 και 23 Οκτωβρίου, στον χώρο του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ, στην Αθήνα (Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης 14, Ταύρος).

Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ιστορίας ως διακριτού ιστοριογραφικού πεδίου συνιστά απόπειρα προσέγγισης της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος ως κεντρικής ιστορικής διαδικασίας. Αποτελεί, επίσης, ανταπόκριση της ιστορικής επιστήμης στον στοχασμό που έχει παραγάγει η σύγχρονη οικολογική κρίση. Στόχος της συνάντησης είναι αφενός να αποτελέσει βήμα στην ανάπτυξη της ιστορικο-περιβαλλοντικής έρευνας στον ελληνικό χώρο, αφετέρου να αναδείξει τους ερευνητικούς ορίζοντες που προκύπτουν από τη συνάντηση της ελληνικής ιστοριογραφίας με την ιστορικο-περιβαλλοντική προοπτική.

Η θεματολογία των εργασιών της συνάντησης αφορά στη διερεύνηση των πολλαπλών όψεων της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος κατά το παρελθόν μέσω μιας διαχρονικής και κατά το δυνατόν διεπιστημονικής προσέγγισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται, τέλος, στην κριτική διερεύνηση της στάσης των κοινωνιών του παρελθόντος προς το περιβάλλον, καθώς και στο ζήτημα της διαχείρισης των φυσικών πόρων, έννοιας που παραπέμπει σε σημερινές αντιλήψεις και στάσεις για το περιβάλλον. 

Το πλήρες πρόγραμμα.


Πηγή: ΕΚΠΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου