Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Αλβανία και Αιγαίο κατά την Εποχή του Χαλκού

Αλβανία και Αιγαίο κατά την Εποχή του Χαλκού

Στα πλαίσια της 1ης συνάντησης του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, στις 19:00 στο Αμφιθέατρο Α. Αργυριάδη (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30), ο Δρ. Άκης Τσώνος, Γραµµατέας του Ινστιτούτου ∆ιαβαλκανικής Πολιτισµικής Συνεργασίας θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα: «Αλβανία και Αιγαίο κατά την Εποχή του Χαλκού».

Η προϊστορική αρχαιολογία της Αλβανίας, αυτής της αποµονωµένης γεωγραφικά, ορεινής χώρας των Ν∆ Βαλκανίων, αποτελεί terra incognita για την ελληνική - και όχι µόνο - αρχαιολογική κοινότητα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ιδιότυπη µεταπολεµική πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, στην επικρατούσα µέχρι πρόσφατα εντύπωση ότι η Αλβανία απείχε από το πολιτιστικό status quo του προϊστορικού Αιγαίου, αλλά και στη ραγδαία ανάπτυξη του επιστηµονικού ενδιαφέροντος για την έρευνα, κυρίως, της αιγαιακής προϊστορίας. Ωστόσο, η προσεκτικότερη µελέτη παλαιότερων και πιο πρόσφατων ανασκαφικών δεδοµένων από την Αλβανία αναδεικνύει σχέσεις µε το σύνολο των πτυχών του αιγαιακού πολιτισµού, από το συγκεντρωτικό µινωικό ή µυκηναϊκό ανακτορικό κοινωνικό πρότυπο έως το πιο αποκεντρωµένο πρότυπο των περιφερειακών κέντρων των µετανακτορικών χρόνων.

Οι αιγαιακές επιδράσεις στην Αλβανία καθορίζονται από τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι τοπικοί πληθυσµοί µε τις όµορες περιοχές της Ηπείρου, των Ιονίων Νήσων και της Μακεδονίας. Η µυκηναϊκή - επείσακτη ή τοπικής παραγωγής - κεραµική, αλλά και η ψευδοµινυακή, η κεραµική µε αµαυρόχρωµη διακόσµηση, η χειροποίητη κεραµική υστεροελλαδικού ρυθµού, καθώς, επίσης, και η µεταλλοτεχνία, όπως αυτή προκύπτει από τη διάδοση αιγαιακών τύπων ξιφών, εγχειριδίων, λογχών, µαχαιριών, διπλών πελέκεων και κοσµηµάτων, δηλώνουν ένα πολυδιάστατο θαλάσσιο και ηπειρωτικό σύστηµα ανταλλαγής προϊόντων, ιδεών και αντιλήψεων. Παρά τα παραπάνω, βασική µονάδα κοινωνικής οργάνωσης της Αλβανίας κατά την προϊστορική περίοδο παραµένει το διευρυµένο γένος, όπως αυτό εκφράζεται κυρίως µέσα από τη διάδοση και την αποκλειστικότητα της χρήσης του τύµβου ως διαχρονικού ταφικού εθίµου. H φύση των σχέσεων ανάµεσα στην Αλβανία και στο Αιγαίο και η ανάδειξη των άγνωστων εκφάνσεων της Εποχής του Χαλκού στην Αλβανία αποτελούν τον βασικό στόχο της παρουσίασης.


Πηγή: Αιγεύς 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου