Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Από τις οικίες µε διαδρόµους στα µυκηναϊκά ανάκτορα

Από τις οικίες µε διαδρόµους στα µυκηναϊκά ανάκτορα

Στα πλαίσια της 7ης συνάντησης του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/06/2016 στις 19:00 στο Αµφιθέατρο Ι. Δρακοπούλου (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστηµίου Αθηνών Πανεπιστηµίου 30) θα μιλήσει η ∆ρ Aleydis Van de MoortelΑναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Τενεσσί με θέμα: "Από τις οικίες µε διαδρόµους στα µυκηναϊκά ανάκτορα: Οι κοινωνικές πρακτικές ως κλειδί κατανόησης των κοινωνικών αλλαγών στη νησίδα Μήτρου".

Κατά το διάστηµα 2004-2008 πραγµατοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας σε συνεργασία µε τον Πανεπιστήµιο του Τενεσσί υπό την εποπτεία της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών Αθηνών ανασκαφές και έρευνες επιφανείας στην προϊστορική θέση Μήτρου (Τραγάνα). Αποκαλύφθηκαν 57 αρχαιολογικά στρώµατα που καλύπτουν ένα χρονικό διάστηµα από την Πρωτοελλαδική ΙΙΒ έως την ύστερη Πρωτογεωµετρική περίοδο (περίπου 2400-900 π.Χ.).

Αυτή η µακρά, αδιατάρακτη χρήση καθιστά τη θέση Μήτρου ιδανική για τη µελέτη των κοινωνικών αλλαγών στην Ηπειρωτική Ελλάδα κατά την προϊστορική εποχή. Θέµα της οµιλίας είναι οι κοινωνικές αλλαγές από την ΜΕ µέχρι την ΥΕΙΙΙΓ περίοδο στη νησίδα Μήτρου. Έµφαση δίνεται στις διαχρονικές αλλαγές που παρατηρούνται στην κατασκευή των τοίχων, των εισόδων και των δαπέδων καθώς και στη διευθέτηση και χρήση του χώρου σε διάφορα οικοδοµήµατα. Προτείνεται επίσης µία νέα τυπολογία κατασκευής τοίχων από αργολιθοδοµή, η οποία βοηθάει στην αποσαφήνιση των εξελίξεων στη συγκεκριµένη θέση.

Ο Bourdieu έχει παρατηρήσει, ως γνωστόν, ότι οι κοινωνικές πρακτικές είναι ανάκλαση των κοινωνικών κανόνων και δοµών που έχουν εσωτερικεύσει τα µέλη µιας οµάδας. Η µελέτη των κοινωνικών πρακτικών στη θέση Μήτρου παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για την κατανόηση των κοινωνικών αλλαγών, ιδιαίτερα της µετάβασης από τον Πρωτοελλαδικό ΙΙΒ πολιτισµό των οικιών µε διαδρόµους στην απλούστερη κοινωνία της Πρωτεολλαδικής ΙΙΙ/Μεσοελλαδικής Ι περιόδου, των κοινωνικών εξελίξεων στη διάρκεια της Μεσοελλαδικής εποχής, της ανόδου µιας πολιτικής ελίτ από την Υστεροελλαδική Ι έως την ΥΕΙΙΙΑ2 πρώιµη περίοδο και την αναβίωση του οικισµού στην ΥΕΙΙΙΓ περίοδο, µετά την πτώση των µυκηναϊκών ανακτόρων.

Υποστηρίζεται ότι η προανακτορική ελίτ στη θέση\Μήτρου καθιερώνει ένα ολοένα και πιο σύνθετο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο προκειµένου να προβάλει µία νέα ιδεολογία ισχύος. Αν και εµπνέεται από τους εµπορικούς της εταίρους – την Αγία Ειρήνη και την Κολώνα – διεκδικεί µία τοπική, κεντροελλαδική ταυτότητα ως φαινοµενική αντίδραση προς αυτές τις εξωτερικές επιδράσεις.


Πηγή: ΕΚΠΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου