Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Ημερίδα Συντήρησης «Ύφασμα»


Ημερίδα Συντήρησης «Ύφασμα»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης θέσπισε και καθιέρωσε στο πλαίσιο των δράσεων του, τη διεξαγωγή ημερίδων συντήρησης, με πρωτοβουλία του τμήματος Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών ερευνών και Αρχαιομετρίας του μουσείου. 

Οι ημερίδες αυτές, με άξονα τη συντήρηση των αρχαιοτήτων κι έργων τέχνης, προωθούν το διεπιστημονικό διάλογο ανάμεσα σε ποικίλες ειδικότητες από το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών έως και τις θετικές επιστήμες, εστιάζοντας τη θεματολογία τους κάθε φορά σε ένα πρωτογενές υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τέχνεργων ιστορικής αξίας. Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί τέσσερεις ημερίδες με θέμα το Λίθο, το Σίδηρο, το Γυαλί και το Κονίαμα (Τοιχογραφία). Η επιτυχία και αποδοχή αυτού του θεσμού αλλά και το επιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει εν γένει η επιστήμη της συντήρησης αρχαιοτήτων κι έργων τέχνης, μας οδήγησε στον προγραμματισμό της πέμπτης ημερίδας συντήρησης του ΑΜΘ, η οποία είναι αφιερωμένη στο ύφασμα.

Οι κύριες θεματικές ενότητες, αλλά όχι αυστηρά αποκλειστικές, μέσω των οποίων επιδιώκεται μία σφαιρική και ουσιαστική προσέγγιση των ζητημάτων που άπτονται της συντήρησης και της έρευνας υφασμάτινων τέχνεργων είναι:  

•    Ιστορία, χρήσεις και τεχνολογία κατασκευής του υφάσματος
•    Επιστημονική διερεύνηση του υλικού και της διάβρωσής του
•    Επεμβατική και προληπτική συντήρηση του υφάσματος

Η ημερίδα του 2015, διοργανώνεται με τη συνεργασία του τμήματος Συντήρησης,  Χημικών και Φυσικών ερευνών και Αρχαιομετρίας και του τμήματος Συλλογών Κεραμικής, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών του ΑΜΘ και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, στην αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Με αυτήν την πρώτη εγκύκλιο, σας ενημερώνουμε για τις θεματικές ενότητες της ημερίδας και σας καλούμε να πλαισιώσετε το θεσμό και να συμμετέχετε με ανακοινώσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν συμβολή στη γνώση μας για τη συντήρηση του υφάσματος. Οι υποψήφιοι ομιλητές καλούνται να καταθέσουν περίληψη 300 λέξεων μέχρι το τέλος του Αυγούστου, προκειμένου να συνταχθεί τεύχος περιλήψεων το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΜΘ. Οι περιλήψεις, μετά την κατάθεσή τους, θα εξεταστούν από την επιστημονική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει και τον τρόπο της παρουσίασής τους. Το ΑΜΘ θα εξασφαλίσει στους ομιλητές τα έξοδα μετάβασής τους στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μία διανυκτέρευση. Σχετικές οδηγίες θα αποσταλούν στους ομιλητές μετά την ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση του προγράμματος της ημερίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, η οποία θα ανανεώνεται τακτικά με σχετικές πληροφορίες ή επικοινωνήστε με email: amth@culture.gr0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου