Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Αρχαιολογική έρευνα επιφανείας στη λεκάνη του Μέσου Καλαμά Θεσπρωτίας: 2011-2015


Αρχαιολογική έρευνα επιφανείας στη λεκάνη του Μέσου Καλαμά Θεσπρωτίας: 2011-2015

Τα αποτελέσματα του προγράμματος «Αρχαιολογική έρευνα επιφανείας στη λεκάνη του Μέσου Καλαμά Θεσπρωτίας: 2011-2015» θα παρουσιάσει η Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00 στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα).

Το πρόγραμμα «Αρχαιολογική έρευνα επιφανείας στη λεκάνη του Μέσου Καλαμά Θεσπρωτίας» διεξήχθη κατά τα έτη 2011 έως 2015 υπό τη διεύθυνση της ομιλήτριας και με τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών και των Πανεπιστημίων της Γενεύης και της Τυβίγκης. 

Στόχος του ήταν αφενός η μελέτη του παλαιοπεριβάλλοντος και της ανθρώπινης κατοίκησης στο βόρειο τμήμα της Θεσπρωτίας, μιας περιοχής που δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα αντικείμενο συστηματικής έρευνας, και αφετέρου η κατάρτιση των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στη μεθοδολογία της συγκεκριμένης έρευνας πεδίου και διαχείρισης του αρχαιολογικού υλικού. 

Η έρευνα εγγράφηκε σε μια γεωαρχαιολογική προσέγγιση συνδέοντας στενά τη συστηματική αναγνώριση του ανάγλυφου και τη μελέτη της γεωμορφολογικής δυναμικής με τον εντοπισμό των αρχαιολογικών ευρημάτων και την ερμηνεία τους.  Κατά τη διάρκεια της εν λόγω πενταετίας ήρθαν στο φως νέες αρχαιολογικές θέσεις το χρονολογικό εύρος των οποίων κινείται από την Παλαιολιθική εποχή έως το τέλος των Ιστορικών Χρόνων και μεταγενέστερα, επιτρέποντας τη συμπλήρωση του αρχαιολογικού χάρτη της περιοχής και συμβάλλοντας στον επαναπροσδιορισμό και τη συζήτηση ζητημάτων τα οποία είχαν τεθεί κατά τις προγενέστερες έρευνες στην Ήπειρο ευρύτερα.

Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο των Αιγαιακών Διαλέξεων που διοργανώνει ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.


Πηγή: Αιγεύς

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου