Page Nav

HIDE
HIDE_BLOG

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

latest

Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Φορτίο ύστερων ρωμαϊκών αμφορέων - ΕΕΑ, φωτ. Β. Μεντόγιαννης Oλοκληρώθηκε η τέταρτη περίοδος της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας της Ε...


Στο φως αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας
Φορτίο ύστερων ρωμαϊκών αμφορέων - ΕΕΑ, φωτ. Β. Μεντόγιαννης
Oλοκληρώθηκε η τέταρτη περίοδος της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στην περιοχή.

Ίχνη από πέντε ακόμη αρχαία ναυάγια έφερε στο φως η συστηματική έρευνα στο αρχιπέλαγος των Φούρνων της Ικαρίας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Πολιτισμού.   

Από τις 7 έως τις 29 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε η τέταρτη περίοδος της ενάλιας αρχαιολογικής έρευνας της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων στην περιοχή.   

Η έρευνα διενεργείται με την σύμπραξη του ιδρύματος R.P.M. Nautical Foundation. Η έρευνα αυτή έχει σκοπό τον εντοπισμό, καταγραφή, τεκμηρίωση και μελέτη αρχαίων, μεσαιωνικών και νεώτερων ναυαγίων στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Φούρνων. 

Συγκεκριμένα, κατά την ερευνητική περίοδο του 2018 εντοπίστηκαν και τεκμηριώθηκαν ίχνη από πέντε συνολικά ναυάγια τα οποία χρονολογούνται στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο και στους νεώτερους χρόνους.   

Ο συνολικός αριθμός των εντοπισμένων και τεκμηριωμένων ναυαγίων μαζί με τα ήδη διερευνημένα ναυάγια που καταγράφηκαν κατά την τριετία 2015-2017 ανέρχεται έτσι στα 58.   

Εκτός των ναυαγίων καταγράφηκαν και μεμονωμένα ευρήματα, κυρίως απορρίψεις κεραμικής και άγκυρες, αψευδείς μάρτυρες της έντασης και έκτασης της ναυσιπλοϊας και εμπορευματικής διακίνησης στο καίριο αυτό ναυτικό σταυροδρόμι του ανατολικού Αιγαίου. 

Στο φως αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας
Εργασίες σήμανσης σε ναυάγιο ρωμαϊκών χρόνων (ΕΕΑ, φωτ. Β. Μεντόγιαννης)

Στο φως αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας
Εγκαταλελειμμένη άγκυρα έμπροσθεν του οικισμού Καμάρι Φούρνων
(ΕΕΑ, φωτ. Γ. Κουτσουφλάκης)
Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Στα πλέον αξιόλογα ευρήματα της έρευνας του 2018 συμπεριλαμβάνονται ένα ναυάγιο με φορτίο κνιδιακών αμφορέων του 2ου αιώνα π.Χ., ένα ναυάγιο του 4ου αι. π.Χ. με μεικτό φορτίο από αιγιακούς και φοινικικούς αμφορείς και ένα ναυάγιο του 5ου – 6ου αιώνα μ.Χ. με φορτίο Υστερορωμαϊκών αμφορέων.   

Σημαντική ανακάλυψη υπήρξε και ο εντοπισμός και αποτύπωση ενός εξαιρετικά εκτενούς αγκυροβολίου έμπροσθεν του οικισμού Καμάρι, στην ανατολική πλευρά των Φούρνων. Αναγνωρίστηκαν περισσότερες από 25 άγκυρες χρονολογούμενες από τη ρωμαϊκή περίοδο έως και τον 18ο αιώνα, οι περισσότερες από τις οποίες εγκαταλείφθηκαν στον βυθό από πλοία που θα πρέπει να ήταν αξιομνημόνευτα μεγάλου μεγέθους. Η παρουσία τους φαίνεται να δηλώνει την ύπαρξη μίας ακμάζουσας κοινότητας στο Καμάρι των Φούρνων κατά την ύστερη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο, για την οποία οι ιστορικές πηγές της περιόδου φαίνονται να σιωπούν. 

Στα πλέον ενδιαφέροντα μεμονωμένα ευρήματα του 2018, συγκαταλέγεται μία απόθεση από 18 τουλάχιστον πήλινους λύχνους του 2ου αιώνα μ.Χ. που εντοπίστηκε και ανελκύστηκε στην βόρεια πλευρά της νήσου Θύμαινας. Οι λύχνοι αυτοί φέρουν ποικίλες ανάγλυφες παραστάσεις από αγαλματικούς τύπους θεών, σκηνές μονομάχων και γεωμετρικά κοσμήματα και αποτελούν προϊόντα των εργαστηρίων της Κορίνθου. Στις βάσεις τους διαβάστηκαν οι επιγραφές των λυχνοποιών Λουκίου και Οκταβίου, πιθανότατα απελεύθερων δούλων που ίδρυσαν τα δικά τους κεραμικά εργαστήρια. 

Στο φως αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας
Βάση λύχνου με την υπογραφή του λυχνοποιού Οκταβίου
(ΕΕΑ, φωτ. Γ. Κουτσουφλάκης)
Στο φως αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας
Μηχανική αποκόλληση λύχνων από τα πακτώματα τραγάνας
(ΕΕΑ, φωτ. Γ. Κουτσουφλάκης)
Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας


Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Στο φως 58 αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας

Τέλος, συμπληρωματικές ανελκύσεις και αποτυπώσεις υλικού έγιναν σε ήδη εντοπισμένα ναυάγια, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη του φορτίου τους και να προωθηθεί η νομική τους θωράκιση με την κήρυξή τους σε ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, καίριας σημασίας για την επιτυχή έκβαση της έρευνας υπήρξε η ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και η εκτενής συλλογή πληροφοριών από την κοινότητα των αλιέων, οι οποίοι παρείχαν αφειδώς πληροφορίες για την ύπαρξη αρχαιοτήτων στο βυθό και οδήγησαν στον γρήγορο εντοπισμό τους. 

Με την έρευνα του 2018 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος (2015-2018) της αρχαιολογικής χαρτογράφησης του αρχιπελάγους των Φούρνων. Κατά τους προσεχείς μήνες θα υποβληθεί νέο πρόγραμμα με τους στόχους της έρευνας για την πενταετία 2019-2023. 

Στο φως αρχαία ναυάγια στο αρχιπέλαγος των Φούρνων Ικαρίας
Η ερευνητική ομάδα του 2018 (ΕΕΑ, φωτ. Β. Μεντόγιαννης)
Την γενική διεύθυνση της έρευνας είχε ο αρχαιολόγος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Δρ Γιώργος Κουτσουφλάκης ενώ επικεφαλής του Ιδρύματος R.P.M. Nautical Foundation ήταν ο αρχαιολόγος Δρ Peter Campbell.

Η έρευνα υποστηρίχτηκε οικονομικά από τον Δήμο Φούρνων/Κορσεών, το Καθίδρυμα Ιστορικών και Αρχαιολογικών Ερευνών "Κορσεαί" και επιχειρηματικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Πηγή: LiFO, in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια