Page Nav

HIDE
HIDE_BLOG

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:

latest

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη μελέτη αποκατάστασης κτιρίων της Φορτέτζας

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός της μελέτης που αφορά στην αποκατάσταση των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του φρουρίου Φορτέτζας. Σύμφωνα μ...

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τη μελέτη αποκατάστασης κτιρίων της Φορτέτζας

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός της μελέτης που αφορά στην αποκατάσταση των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του φρουρίου Φορτέτζας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τις προσφορές τους έως τις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση έχει προσδιοριστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020».

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε έξι (6) μήνες, ενώ ο προϋπολογισμός της ανέρχεται 678.513,72 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).


Αφορά τις παρακάτω μελέτες:


– Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες 9.014,28 ευρώ

– Μελέτες τοπογραφίας 1.877,89 ευρώ

– Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες 263.452,33 ευρώ

– Στατικές μελέτες 53.684,30 ευρώ

– Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες 261.983,13 ευρώ

– Απρόβλεπτα 88.501,79 ευρώ


Τα κτίρια που θα μελετηθούν και οι αντίστοιχες μελέτες είναι:


  • Το κτίριο του Πυροβολικού.
  • Το κτίριο των Φυλακών του Ρέκτορα.
  • Το κτίριο Τζαμί Ιμπραήμ Χαν.
  • Το Επισκοπικό Μέγαρο.
  • Οι Αποθήκες Βόρειας πυλίδας Νότιου θόλου.
  • Οι Αποθήκες Βόρειας πυλίδας ΒΔ θόλου.
  • Η Πυριτιδαποθήκη.


Στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση για τη μελέτη κατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου

Παράλληλα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο βρίσκεται η σύμβαση του έργου που αφορά τη μελέτη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.493.073,24 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσής της είναι οι επτά μήνες.

Η σημασία του συγκεκριμένου έργου είναι τεράστια για ολόκληρο τον νομό Ρεθύμνου που προσδοκά την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου χώρου που θα στεγάσει το σημαντικότατο αρχαιολογικό πλούτου της Π.Ε. Ρεθύμνου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προώθηση της αρχαιολογικής έρευνας και τη συμβολή στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Μέχρι σήμερα μέρος του αρχαιολογικού θησαυρού του νομού στεγάζεται στην προσωρινή έκθεση στην αίθουσα του «Αγίου Φραγκίσκου» στην παλιά πόλη.

Σημειώνεται ότι για το έργο αυτό ο δήμος Ρεθύμνου, η Περιφέρεια και το υπουργείο Πολιτισμού έχουν υπογράψει σχετική προγραμματική σύμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι η έκταση που προορίζεται για την ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, βρίσκεται στο δυτικό παράλιο τμήμα της πόλης του Ρεθύμνου (εκεί που σήμερα στεγάζεται το ΚΤΕΛ).


Οι προβλεπόμενοι χώροι

Στο τεύχος δημοπράτησης, μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι χώροι που πρέπει να διαθέτει το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Αυτοί έχουν ως εξής:


– Οι εκθεσιακοί χώροι να είναι της τάξης των 1.300,00m2.

– Οι χώροι εκπαίδευσης και το αμφιθέατρο να είναι ευέλικτοι και να έχουν καθαρό εμβαδόν της τάξης των 180,00 m2 συνολικά.

– Τα εργαστήρια συντήρησης να έχουν καθαρό εμβαδόν 410,00 m2 με ευελιξία ένωσης χώρων, όπου είναι εφικτό.

– Οι αποθήκες (αρχαιολογικών ευρημάτων και γενικές) να έχουν καθαρό εμβαδόν της τάξης των 1.500,00 m2.

– Τα γραφεία διοίκησης να καταλαμβάνουν τον λιγότερο δυνατό χώρο, δηλαδή μικρότερο των 260,00m2 και ο χώρος που θα εξοικονομηθεί να αποδοθεί αντίστοιχα στην έκθεση.

– Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα οι χώροι για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις να καταλαμβάνουν τη μικρότερη δυνατή έκταση, με τη μέγιστη οικονομία χώρου, χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στην ποιότητα των λειτουργιών που θα προσφέρουν, λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση για το μικρότερο δυνατό λειτουργικό κόστος με αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας.

– Οι χώροι εξυπηρέτησης κοινού να είναι περίπου 275,00 m2.


Επιπλέον, στην ίδια απόφαση, αναφέρονται τα ακόλουθα:


– Το σύνολο του καθαρού εμβαδού του μουσείου να κυμαίνεται από 4.100,00 έως 4.200,00 m2 το δε αντίστοιχο μεικτό εμβαδόν να μην υπερβαίνει τα 6.000,00 m2.

– Τα ύψη στον εκθεσιακό χώρο να ποικίλουν από 4,00 έως 6,00m.

– Το κτίριο να είναι βιοκλιματικό και κατά το δυνατό να αποφευχθεί η μεγάλη έκταση υπόγειων χώρων.


Πηγή: Ρεθεμνιώτικα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια