Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Εξερευνώντας την αρχαιολογία του Μαραθώνα από τον 10ο αι. μέχρι τον 7ο αι. π.Χ.


Εξερευνώντας την αρχαιολογία του Μαραθώνα από τον 10ο αι. μέχρι τον 7ο αι. π.Χ.
Γεωμετρικοί πολεμιστές (λεπτομέρεια).
Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα.
Στο πλαίσιο των Αιγαιακών Διαλέξεων που διοργανώνει ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί διάλεξη (στα αγγλικά) της Βίκυ Βλάχου (Chargée de Recherches F.R.S.-FNRS, ULB - CReA-Patrimoine) με τίτλο «Εξερευνώντας την αρχαιολογία του Μαραθώνα από τον 10ο αι. μέχρι τον 7ο αι. π.Χ.», την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, 19:00, στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, μετρό Ακρόπολης).

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή του Μαραθώνα έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό, είτε σε γενικά έργα είτε σε πιο εξειδικευμένες μονογραφίες και συλλογικούς τόμους, η Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου που καλύπτει την περίοδο από τον 11ο έως τα τέλη του 8ου - αρχές του 7ου αιώνα π.Χ., απουσιάζει σχεδόν εξ ολοκλήρου. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο Μαραθώνας είναι η ένδοξη μάχη των Αθηναίων με τους Πλαταιείς συμμάχους τους εναντίον των Περσών, μια εκστρατεία που περιγράφεται εκτενώς από τον Ηρόδοτο (6,96 έως 120). Σε αυτή την παρουσίαση, θα παρουσιαστούν κάποια προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας τριετούς έρευνας, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και η οποία εστιάζει στην αρχαιολογία του πεδιάδας του Μαραθώνα κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, πριν γίνει το σύμβολο της αθηναϊκής δημοκρατίας και συνδεθεί με την υπόλοιπη Αττική και την Αθήνα.

Τα αρχαιολογικά στοιχεία για την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου περιορίζονται κυρίως σε ταφές, είτε είναι οργανωμένα νεκροταφεία ή σε μεμονωμένες ταφές διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία της πεδιάδας του Μαραθώνα. Η κεραμική αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη κατηγορία των ευρημάτων από αυτήν την περίοδο και, συνεπώς, θεωρείται ως ένας σημαντικός παράγοντας για να πραγματευτεί κανείς τη δεξιοτεχνία των τεχνιτών ως μια ορατή παράμετρος που επηρεάζεται από πολλές μεταβλητές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές. Με βάση την τοπογραφία και την πυκνότητα των πρώτων νεκροταφείων, καθώς και κάποιες ενδείξεις για την κατοίκηση της πεδιάδας κατά τη διάρκεια της Γεωμετρικής και της πρώιμης Αρχαϊκής περιόδου, σημαντικό μέλημα είναι να εντοπίσουμε, τις αρχές αυτής της πολιτικής και θρησκευτικής οργάνωσης στις τέσσερις περιοχές του Μαραθώνα, γνωστή σε υστερότερους χρόνους ως Μαραθώνια Τετράπολις, της οποίας η προέλευση έχει αρχές στην προϊστορία, πρόταση, για την οποία  μέχρι τώρα δεν υπήρχαν αποδείξεις.


Πηγή: Αιγεύς

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου