Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Η «Βυζαντινή Αθήνα» στα αγγλικά

Η κλασική μελέτη του Χαράλαμπου Μπούρα «Βυζαντινή Αθήνα, 10ος-12ος αιώνας», που είχε κυκλοφορήσει από το Μουσείο Μπενάκη το 2010, θα εκδοθεί σε λίγες ημέρες από τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Routledge σε αγγλική μετάφραση.
Ένα από τα θετικά της νέας χρονιάς όσον αφορά την επιστημονική γνώση για την ιστορία της Αθήνας είναι η κυκλοφορία στην αγγλική γλώσσα της κλασικής, πλέον, μελέτης του Χαράλαμπου Μπούρα για τη βυζαντινή Αθήνα. 

Η «Βυζαντινή Αθήνα, 10ος-12ος αι.» είχε εκδοθεί το 2010 από το Μουσείο Μπενάκη και ήταν ένα από τα τελευταία μεγάλης πνοής επιστημονικά έργα του αξέχαστου καθηγητή.

Εξαρχής υπήρχε πρόθεση για την αγγλική έκδοση, αλλά για πολλούς λόγους, που έχουν να κάνουν και με τις αναταράξεις στη βρετανική εκδοτική αγορά, το βιβλίο θα κυκλοφορήσει, τελικά, σε λίγες ημέρες. Θα εκδοθεί στις 13 Ιανουαρίου, με την ιστορική ετικέτα του εκδοτικού οίκου Routledge, ο τίτλος του οποίου αποτελεί μέρος των Taylor & Francis από το 1998. Η αρχική επικοινωνία του Μουσείου Μπενάκη ξεκίνησε με τον οίκο Ashgate (με παράδοση σε επιστημονικά συγγράμματα) το καλοκαίρι του 2011, αλλά σταδιακά ο εκδοτικός αυτός οίκος απορροφήθηκε επίσης από τον όμιλο Taylor & Francis. Η λίστα του θα έβγαινε εφεξής με την ετικέτα του Routledge.

«Ο οίκος Αshgate είχε εκδηλώσει τότε ενδιαφέρον να εντάξει στις εκδόσεις του την αγγλική μετάφραση του βιβλίου, με την προϋπόθεση ότι το μουσείο θα τους παρείχε τη μετάφραση», εξηγεί η κυρία Μαρία Διαμάντη εκ μέρους του Μουσείου Μπενάκη. Τη μετάφραση του βιβλίου ανέλαβε τελικά, και με τη σύμφωνη γνώμη του Χαράλαμπου Μπούρα, η Elizabeth Fowden. «Το καλοκαίρι του 2015 τελικά υπογράψαμε με τον Ashgate συμφωνητικό έκδοσης, το οποίο και κληρονόμησε ο νέος ιδιοκτήτης».

Στην ιστοσελίδα του Routledge, όπου αναγγέλλεται ο νέος τίτλος, η «Βυζαντινή Αθήνα» του Χαράλαμπου Μπούρα χαρακτηρίζεται «αριστοτεχνική σύνθεση». Όπως αναφέρει ο βρετανικός εκδοτικός οίκος, η έρευνα του Χαράλαμπου Μπούρα φέρνει μπροστά την Αθήνα στο πεδίον μελέτης των βυζαντινών χρόνων και τη φωτίζει ως μια σύνθετη, αλλά σχετικά άγνωστη, «βυζαντινή πόλη». Η ακμή της μεσαιωνικής Αθήνας από τον 10ο έως τον 12ο αιώνα αποτυπώθηκε σε μια σειρά από βυζαντινά μνημεία που διασώθηκαν από τις κατεδαφίσεις του 19ου αιώνα αλλά και από την υποτίμηση των μεσαιωνικών χρόνων στο ελληνικό έδαφος επί αιώνες.

Ο Χαράλαμπος Μπούρας όχι μόνο παρουσιάζει εξονυχιστικά και με θαυμαστή τεκμηρίωση όλα τα μνημεία της βυζαντινής Αθήνας αλλά οργανώνει το βλέμμα και τη γνώση μας με άξονα το γεωπολιτικό αλλά και υλικοτεχνικό περιβάλλον της πόλης, με έμφαση στην καθημερινότητα και στην οικιακή και αστική τεχνολογία. Αυτή η ματιά στην Αθήνα της βυζαντινής περιόδου κληροδοτείται τώρα στη διεθνή κοινότητα και περνάει στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία.

Ο Χαράλαμπος Μπούρας, μέσα από τη δική του ανάγκη ανασύστασης της θεώρησης αναστήλωσης των μνημείων μας, παρέδωσε μια σοφή, κατασταλαγμένη, ψύχραιμη και υπεύθυνη αποτίμηση της βυζαντινής Αθήνας.


Πηγή: Ν. Βατόπουλος, Καθημερινή

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου