Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Η Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά σε θολό τοπίο

Η Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά σε θολό τοπίο

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία είναι, ως γνωστόν, ο κατεξοχήν φορέας προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα. Στον έναν αιώνα που η προστασία των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων περιλήφθηκε με σαφήνεια στους σκοπούς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, επιφανείς επιστήμονες Βυζαντινής ειδίκευσης υπηρέτησαν με αφοσίωση τη Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι Αδαμάντιος Αδαμαντίου, Γεώργιος Σωτηρίου, Ανδρέας Ξυγγόπουλος, Αναστάσιος Ορλάνδος, Δημήτριος Πάλλας, Μανόλης Χατζηδάκης, Στυλιανός Πελεκανίδης, Νικόλαος Δρανδάκης, Δημήτρης Κωνστάντιος και άλλοι που συνεχίζουν ως σήμερα.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία στον τομέα της προστασίας των Βυζαντινών αρχαιοτήτων είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των υπηρετούντων αρχαιολόγων Βυζαντινής ειδίκευσης έχει μειωθεί συντριπτικά σε σχέση με τους υπηρετούντες αρχαιολόγους Κλασικής ειδίκευσης σε μία αναλογία σχεδόν του ενός προς τρεις. Η εφαρμογή του Οργανισμού του 2014 με τη θέσπιση των Ενιαίων Εφορειών ανέδειξε ιδιαίτερα το πρόβλημα, καθώς μεγάλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας στερούνται παντελώς αρχαιολόγων Βυζαντινής ειδίκευσης. Παραβλέποντας αυτήν την πραγματικότητα, η σχεδιαζόμενη απόρριψη της αρχής της περιοδολόγησης στις επιτελικές υπηρεσίες του Υπουργείου με την κατάργηση των Διευθύνσεων Προϊστορικών-Κλασικών Αρχαιοτήτων και Βυζαντινών-Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τις τελευταίες προτάσεις του νέου Σχεδίου για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, περιέχει τον κίνδυνο της περαιτέρω υποβάθμισης των ειδικοτήτων της Ελληνικής Αρχαιολογικής Επιστήμης και συγκεκριμένα του κλάδου της Βυζαντινής Αρχαιολογίας .

Τα πολυάριθμα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία (ναοί, μονές, φρούρια, κτηριακά σύγκροτήματα, οικισμοί, αστικά σύνολα κλπ) είναι σύμβολα μίας αδιάλειπτης ιστορικής συνέχειας με σημαντική ιδιαιτερότητα στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. Ειδικότερα, τα Βυζαντινά-μεταβυζαντινά μνημεία, είναι ενταγμένα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, έχουν αστική ή θρησκευτική λειτουργία και αντιμετωπίζουν συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες χρήσης με προφανή την ανάγκη καθημερινής μέριμνας εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Συνεπώς, η συνεχιζόμενη μείωση του ήδη εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού αρχαιολόγων Βυζαντινής ειδίκευσης και η πρόταση κατάργησης της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων οδηγούν στο τελικό στάδιο υπονόμευσης της προστασίας της Βυζαντινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και παράλληλα του αντίστοιχου επιστημονικού κλάδου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να μην απεμπολεί την ιστορική και συνάμα προνομιακή της υποχρέωση σε διεθνές επίπεδο ως βασικού θεματοφύλακα του Βυζαντινού Πολιτισμού. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε την Πολιτεία και όλους τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ώστε να σταματήσει αυτή η διολίσθηση με προφανείς τις ανεξέλεγκτες και αρνητικές συνέπειες για τον Βυζαντινό μνημειακό μας πλούτο στο άμεσο και προσεχές μέλλον.

H λύση είναι αυτονόητη:
  • Άμεση αύξηση του δυναμικού των αρχαιολόγων Βυζαντινής ειδίκευσης στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύμφωνα τις επείγουσες και διαρκείς ανάγκες του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού μνημείων μας και
  • διατήρηση της Διεύθυνσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία της Βυζαντινής μας κληρονομιάς σε μιά σταθερή προοπτική, ανταποκρινόμενη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες και πολλαπλές ανάγκες των Βυζαντινών μνημείων στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε.

Παρακαλούμε, εφόσον συμφωνείτε, επισκεφτείτε την σελίδα και υπογράψτε στο τέλος της με όνομα, ηλεκτρονική δ/νση και ιδιότητα.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου